2cvTravel.nl - Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. 2cvTravel is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Noch is 2cvTravel aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op de site beschikbaar is of door middel van deze site is gevonden.

Deze site bevat links naar sites van derden, die niet onder de controle van 2cvTravel vallen. 2cvTravel is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze links worden slechts aangeboden als service en 2cvTravel is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de betreffende verenigingen, bedrijven of organisaties.

2cvTravel heeft het auteursrecht op de volledige inhoud van deze site, inclusief alle afbeeldingen. De aangeboden informatie mag slechts worden aangewend voor informeel, persoonlijk gebruik. Niets van de inhoud van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder vermelding van de auteursrechten van 2cvTravel. Mocht u zich ondanks onze inspanningen herkennen als copyright houder van een foto of ander materiaal op de site dan verzoeken wij u contact op te nemen met 2cvTravel.

De regels voor het gebruik van het forum op deze site en de vertrouwelijkheid van uw gegevens zijn beschreven in de pagina forum etiquette.
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

2 C V T R A V E L

         
 
  Copyright 2014 - 2cvTravel. All Rights Reserved.

ADVERTEREN   Disclaimer  Contact